Software Request

נכבדי,
אנו מקבלים בקשת תוכנה (ים), אם אתה רוצה לנו לפצח / לשתף את התוכנה שאתה צריך, אנא שלח לנו בקשה מלאה על ידי מילוי הטופס הבא. ראינו כי האוהדים שולחים לנו בקשות לא שלמות, ולכן, אתה מתבקש לספק את המידע הבא לפחות כך שבקשה שלך עשויה להיות מעובדת בהתאם:

1. שם מלא של התוכנה;

2. גרסה של התוכנה;

3. כתובת האתר של התוכנה.

אנא הימנע לשלוח לנו בקשות לאותה תוכנה שוב ושוב. תודה על ההבנה.